Aktuality

Statistika soutěže Literární Vysočina 2010

Letos obeslalo soutěž v obou kategoriích dohromady 46 autorů, z toho 21 mužů a 25 žen.
Celkem 5 autorů je ze Slovenska.

Kategorii POEZIE obeslalo

26 autorů (2 ze Slovenska), z toho 7 mužů a 19 žen

Kategorii PRÓZA obeslalo

20 autorů (3 ze Slovenska), z toho 14 mužů a 6 žen

Slavnostní vyhlášení výsledků bude v sobotu 17.7. t. r. na festivalu v Chotěboři.
Hodinu včas oznámíme. Následně budou výsledky i vítězné práce zveřejněny na stránkách Literární vysočiny a také zde.

Děkujeme všem, kteří poslali své texty.