Aktuality

Pozvánka na 5.čs Depky ve Slovenském domě

Účinkujú Renata Bellingerová, Jarmila Hannah Čermáková, Jozef Leikert, Anton Hykisch a prípadné ďalšie slovenské prekvapenie zo Sveta knihy

Hudba Dominika Fričová

Spolumoderuje výnimočne Vladimír Skalský. Koná se v pátek 15.5. t.r. v 18*30 h(Soukenická 3).