Aktuality

Petice ad změny v grantech

Vážení přátelé,
odstupující Vláda České republiky vydala dne 1. února 2010 usnesení č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátní neziskových organizacím ústředními orgány státní správy, jímž se mění zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu.

Tato změna se týká také občanských sdružení, která se zúčastňují výběrových dotačních řízení
Ministerstva kultury na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit.

Důležitou změnou, která vyplývá z nových Zásad, je požadavek formulovaný v Části druhé (Postup při poskytování dotací) v bodě 21) písmeno i, který stanovuje, že podmínkou pro poskytnutí dotace pro NNO, tedy i občanská sdružení, je, aby vedla podvojné účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Dovolujeme si vás upozornit, že jde o zásadní změnu v podmínkách pro účast ve výběrových řízení, která může mít na činnost občanských sdružení a iniciativy občanů v oblasti neprofesionální kultury (včetně dětských estetických aktivit), velmi neblahý vliv.
Chtěli bychom dosáhnout zmírnění tohoto vládního usnesení a navrhujeme Vám, abyste se připojili k naší výzvě. Všechny potřebné získáte na adrese http://petice.nipos-mk.cz/