Aktuality

Květen a červen v tisku

S mírným zpožděním se mi dostalo do rukou číslo 6-7 časopisu SLOVENSKÉ DOTYKY, kde je ještě o květnovém a červnovém pořadu ve Slovenském domě.

depkykvetncerven2016Dotyky