Autoři

Karla Cikánová

Z cyklu „Košík jablek“

mail na autorku cikanova@volny.cz

 

JABLKA

Sáhl po hadovi

jak po ohni s ženskými vlasy

svázal naháše na uzel

Pak zatřásl stromem

a k nohám padala

jablka Hesperidek

Místo kde míval žebro

ožehlo jablko sváru

Toužil uvidět hvězdu

nad jablečným ostrovem Keltů

a na Avalonu se potkat s Artušem

Ale probral se jako Isaac Newton

se zjištěním gravitace

… A jen země je má …

jehož praktická neteř

svařila s kůrkou chleba

všechna jablka na jablečný ocet

Zatím se uzel rozvinul

nalhal všem despotům

a faraonům světa

že neztratí božská křídla

když vpletou hada do své koruny

 

EVA

Jezte i se slupkou

s bubákem a stopkou

i s ohryzkem

řekl had

Dusit se budete

až údělem poznání

Ona natruc

upekla

rajský jablečný závin

On blahem vzdychl

a sápal se na poslední

kousíček štrůdlu

Hřešíš předčasně

řekla

a dolouskala poslední

hříšné jadérko

Hotovo

můžeme jít

A pak oba

si našli

jen svůj úděl

 

ADAM

Eva žasla

Sotva se mu zahojila

rána v hrudi

Adam se předváděl

Házel oštěpem

jak strnulým hadem

až u jabloně zasyšelo

a Gabriel zatleskal

Pak pazourkem

otesal kámen

do tvaru disku

Po několika otáčkách

to zasvištělo kolem svatozáří

Disk za hranicemi ráje

v letu nad úhory dosud neoranými

přistál v bludišťi lesů

a zasekl se jako sekera

Házej koulí

řekla Eva

a podala mu jablko

Pak vyběhli oba hledat

ten ztracený disk

 

FRESKA

Michelangelo nespal

jen chvíli chytal lelky

Dotkl se ještě vlhké Lilith

… Tak ses milovala s Adamem?

Teď postáváš u cest

či líháš v nevěstincích

Odehnal lelky

a ovinul ji těsněji kolem stromu.

Zasyšela

 

Poznámka:

Had z ráje je v knize Genesis označen jen a pouze jako had, hebrejsky naháš

———————————–

Kdo je Lilith?

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lilith