Aktuality

Chcete být v almanachu?

pak reagujte na výzvu pana Stibora.

Chcete být v almanachu? Pak reagujte na výzvu V.Stibora:

Vzniká nový básnický almanach. Protože, jak mnozí tvrdí, doba je zlá, dovoluji si nabídnout při vzniku nové knihy samé dobré zprávy.

– poslat tři až pět svých básní k výběru… /do cca jedné stránky/ + krátké CV /4-5 řádek/

* zúčastnit se slavnostního křtu knížky

* objednat si dle svého uvážení několik výtisků, aby projekt byl realizovatelný /nejméně pět knížek/

* jeden výtisk darovat knihovně v místě bydliště

* podílet se na nákladech tiskárny dle hesla Národ sobě – Básníci sobě, symbolických 100 Kč/výtisk nebo dle Vaší ceny – splatno při odevzdání rukopisy do tiskárny * korespondence: nejlépe v elektronické podobě: stibor.vladimir@centrum.cz, eventuelně na poštovní adresu: V. Stibor, 264 01 Nechvalice u Sedlčan 39

* termín odeslání rukopisu: leden/únor 2013, odevzdání k tisku: duben 2013, slavnostní uvedení do života: léto 2013

* nakladatelství zajištěno, profesionální grafické zpracování + ilustrace rovněž