• Aktuality

    Napiš svůj příběh

    Knihovna Eduarda Petišky společně s Domem pečovatelské služby v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi připravila pro seniory možnost literárního soutěžení v rámci projektu „Napiš svůj příběh, zachyť svou vzpomínku“, jehož součástí je kromě klasické literární soutěže také možnost zachycení vzpomínek na město, obec, region. Příspěvky vzpomínkového charakteru nebudou soutěžní, budou základem jakési „kroniky města“. Vzhledem k tomu, že na základě dohody budou předávány do Národní kroniky, nemusí se týkat pouze našeho regionu, jak stojí v propozicích, které najdete na http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/o-knihovne/aktuality. Pokud máte ve svém okolí literárně činné seniory, kteří by se chtěli do soutěže zapojit, prosím, informujte je o této možnosti. Stejně tak nám mohou zaspat i vzpomínky na…