Pozvánka na zářijový Večer přiměřených depresí

Autor: Zora Šimůnková  //  Kategorie: Aktuality

 

Po letní přestávce srdečně zvu na první Depky nové sezóny. 77.Večer přiměřených depresí se koná 17.září 2010 od 19 hodin tradičně v kavárně Symbiosa, J.Plachty 28, Praha 5. Vystoupí Tamara Kopřivová, Ivan Fried, Sylva Lauerová, Alizera Kermani. Zazpívá Jarmila Moosová.
S novou sezónou zatím skončila rubrika Aktuální slovo Saši Gr., ale nebojte se, „depky“ jsou na Depkách jen v názvu. Je to radostný pořad!

6. Houština slov

Autor: Zora Šimůnková  //  Kategorie: Aktuality

Zveme na 6.Houštinu slov, literárně – hudební pořad, který připravuje a uvádí Roman Szpuk. Účinkují Jana Jirásková, Bohumír Procházka – Prochor, Hana Runčíková, Karel Rada, Milena Dolečková, Zora Šimůnková. Hudba Poetická hudební společnost Janele z Liků.
Koná se v sobotu 11.září 2010 ve Vlčkově věži ve Vimperku. Začátek 19 hodin.

Petice ad změny v grantech

Autor: Zora Šimůnková  //  Kategorie: Aktuality

Vážení přátelé,
odstupující Vláda České republiky vydala dne 1. února 2010 usnesení č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátní neziskových organizacím ústředními orgány státní správy, jímž se mění zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu.

Tato změna se týká také občanských sdružení, která se zúčastňují výběrových dotačních řízení
Ministerstva kultury na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit.

Důležitou změnou, která vyplývá z nových Zásad, je požadavek formulovaný v Části druhé (Postup při poskytování dotací) v bodě 21) písmeno i, který stanovuje, že podmínkou pro poskytnutí dotace pro NNO, tedy i občanská sdružení, je, aby vedla podvojné účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Dovolujeme si vás upozornit, že jde o zásadní změnu v podmínkách pro účast ve výběrových řízení, která může mít na činnost občanských sdružení a iniciativy občanů v oblasti neprofesionální kultury (včetně dětských estetických aktivit), velmi neblahý vliv.
Chtěli bychom dosáhnout zmírnění tohoto vládního usnesení a navrhujeme Vám, abyste se připojili k naší výzvě. Všechny potřebné získáte na adrese http://petice.nipos-mk.cz/

Další ohlasy na Literární Vysočinu 2010

Autor: Zora Šimůnková  //  Kategorie: Aktuality

najdete tady

http://zora.bloguje.cz/858046-dalsi-ohlasy-na-festival-2010.php